„Pohled na svět očima dětí"
Hledat
Navigace: MŠ Vrchlického > Naše škola > Filozofie vzdělávacího programu

Filozofie vzdělávacího programu

  Život v naší škole plyne podle školního vzdělávací programu Pohled na svět očima dětí",    v němž klademe důraz na všeobecný rozvoj dítěte s respektováním jeho individuality.

  Filosofií naší školy je položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, přičemž východiskem je vlastní prožitá zkušenost, smyslové vnímání, tvořivá inspirace a uspokojení (z úspěchu, z překonávání překážek).

 

J.A.Komenský: „Lidská přirozenost je svobodná, miluje činnost z vlastní vůle a děsí se nucení. 

                            Tak chce být vedena k tomu, k čemu směřuje a nechce být vlečena,

                            strkávána nebo nucena.“

 

  Jenom spokojené dítě, které si je jisté samo sebou i svým okolím, se bude dobře a rychle rozvíjet a všemu novému se snáze učit ! Proto akcentujeme vztahy ve skupině, snažíme se vytvořit prostředí plné důvěry, pocitu bezpečí, jistoty, vzájemného respektu a empatie. Prostředí, ve kterém se budou všichni zúčastnění (děti, zaměstnanci, rodiče) cítit dobře. Učíme se uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou, - respektovat kolektivní soužití, ale zároveň si uvědomovat svoji svébytnost a jedinečnost.

 

  Proto je i naším mottem: Slunce v duši ! – žádoucí mezilidské vztahy, vnitřní pohoda a pozitivní ladění, i pohoda prostředí. Toto považujeme za základní kámen, na kterém pak stavíme další pedagogické směřování.

 

                                                                                                       ilustr. : Mgr. Ivana Tlačilová

 
© www.ms-vrchlickeho.cz - vytvořte si také své webové stránky