„Pohled na svět očima dětí"
Hledat
Navigace: MŠ Vrchlického > Naše škola > Filozofie vzdělávacího programu

Filozofie vzdělávacího programu

Klademe důraz na všeobecný rozvoj dítěte s respektováním jeho individuality.

 

Filosofií naší školy je položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, přičemž východiskem je vlastní prožitá zkušenost, smyslové vnímání, tvořivá inspirace a uspokojení (z úspěchu, z překonávání překážek).

 

J.A.Komenský:

 

„Lidská přirozenost je svobodná, miluje činnost z vlastní vůle a děsí se nucení.

Tak chce být vedena k tomu, k čemu směřuje a nechce být vlečena,

strkávána nebo nucena.“

 

Jenom spokojené dítě, které si je jisté samo sebou i svým okolím, se bude dobře a rychle rozvíjet a všemu novému se snáze učit! Akcentujeme vztahy ve skupině, snažíme se vytvořit prostředí plné důvěry, pocitu bezpečí, jistoty, vzájemného respektu a empatie. Prostředí, ve kterém se budou všichni zúčastnění (děti, zaměstnanci, rodiče) cítit dobře. Učíme se uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou, - respektovat kolektivní soužití, ale zároveň si uvědomovat svoji svébytnost a jedinečnost

 

Proto klademe důraz na mezilidské vztahy, vnitřní pohodu a pozitivní ladění, i pohodu prostředí. Toto považujeme za základní kámen, na kterém pak stavíme další pedagogické směřování.

 

 

                                                                                                       ilustr. : Mgr. Ivana Tlačilová

 
© www.ms-vrchlickeho.cz - vytvořte si také své webové stránky