„Pohled na svět očima dětí"
Hledat
Navigace: MŠ Vrchlického > Naše škola > Obecná charakteristika

Obecná charakteristika

      Nynější podoba mateřské školy, co by právního subjektu, se datuje k 1.lednu 2001, kdy došlo ke sloučení MŠ Vrchlického nábřeží a MŠ Otakarova. Kmenovou školou a zaměstnavatelem se stala MŠ Vrchlického nábřeží 1388 (v září 2009 změna označení čísla budovy na 1a). Během let se vnější propojení změnilo i ve vnitřní, faktické. Došlo k provázanosti obou pracovišť – kmenová škola zajišťuje pro své odloučené pracoviště stravování (obědy), praní a údržbu prádla. Obě pracoviště si vzájemně vypomáhají při zajišťování provozu – v případě nemocnosti pracovnic. Děti z MŠ Otakarova mohou využívat i programové nabídky kmenové školy (škola v přírodě, plavání, počítačové vybavení aj.). Prostor kmenové školy využívají i v době hlavních a vedlejších prázdnin.

      Ve školním roce 2010 - 2011 byl slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný pavilon C, čímž došlo k navýšení kapacity MŠ Vrchlického na 192 dětí (MŠ Otakarova 40 dětí). Celková kapacita školy je nyní 232 míst. O umístění dětí rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení a postupuje v souladu s kritérii, které schválila Rada města. Školu navštěvují převážně děti, které bydlí v centru města, ale i děti, jejichž rodiče v centru města pracují, případně školu preferují na základě předchozích zkušeností či referencí.

Škola klade na rozvoj mezilidských vztahů veliký důraz – proto je i jejím mottem:


 

„ Slunce v duši !“

 

 ilustrace : výtvarnice Mgr. Ivana Tlačilová

 

 
© www.ms-vrchlickeho.cz - vytvořte si také své webové stránky