„Pohled na svět očima dětí"
Hledat
Navigace: MŠ Vrchlického > Naše škola > Představení jednotlivých pracovišť

Představení jednotlivých pracovišť

 

MŠ Vrchlického nábřeží 1a


MŠ je součástí vnitřního města, umístěná je ale v jeho klidové části, stranou rušných komunikací. Nespornou výhodou této školy je její velmi snadná dostupnost. V její těsné blízkosti školy jsou umístěny linky MHD, autobusové i vlakové nádraží. Toto značně usnadňuje pak cestu rodičů do zaměstnání. Na dohled od školy se nachází ZŠ Dukelská, se kterou naše MŠ dobře spolupracuje – návštěvy a zapojení dětí, společné oslavy, schůzky s rodiči.

Provozní doba školy je od 6,00 do 17,00 hod.

Z důvodu zvýšeného zájmu rodičovské veřejnosti o umístění dětí v této škole, žádá ředitelka školy každým rokem zřizovatele o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách. Děti jsou umístěny podle věku do 7 tříd ve 3 budovách.

 

 

První budova v areálu (pavilon A) je třípodlažní objekt. V suterénu je umístěna prádelna, sušárny a mandl (pečuje se zde také o pyžama dětí), které rodiče do MŠ nenosí, škola má pro děti připraveny vlastní). Dále jsou v suterénu umístěny šatny zaměstnanců, metodické kabinety, sklady a hrubá přípravna zeleniny.

Ve zvýšeném přízemí se nachází kuchyně, šatny dětí, kancelář zástupkyně a třída krtků. Školní kuchyně prošla kompletní rekonstrukcí (rozvody, dlažba, obklady) a byla vybavena moderními spotřebiči. Ojedinělým prvkem oproti všem školským zařízením v Č.Budějovicích je řešení vzduchotechniky klimatizačním nerez stropem, který spolu s chladící jednotkou dokáže během vaření zajistit požadovaný stupeň teploty místnosti a během několika vteřin odvést veškeré výpary.

V patře jsou pak umístěny další dvě třídy (štěňata a kočky). Do všech tříd v pavilonu A byly zakoupeny interaktivní projektory MagicBox s edukativními programy na celý rok, které obohacují vzdělávací proces a děti je s oblibou využívají.

Navazující budova v areálu (pavilon B) je dvoupodlažní objekt. Jeho celkovou rekonstrukcí vznikly 2 nové třídy (berušky, žabičky), které byly otevřeny 1. 1. 2008. Každá třída má potřebné zázemí (sociály, sprchy, šatny), třída berušek pak navíc i terasu s markýzou, která umožňuje v podstatě celodenní pobyt dětí na čerstvém vzduchu. Na podzim 2008 nástavbou této budovy vznikl tolik potřebný technickohospodářský pavilon. Do něj byla situována ředitelna, kancelář účetní a vedoucí školní stravovny, archív. Velkorysým způsobem bylo vyřešeno zázemí pedagogů. Ve sborovně na PC přenášejí do tištěné podoby TVP a připravují se na práci s dětmi. K docílení vyššího profesního růstu byly všechny PC připojeny na internet. Pedagogové zde naleznou i potřebné sociální zázemí (sprchy, WC, kuchyňská linka s ledničkou). V přízemí této budovy se pak nachází šatna zaměstnanců a místnost pro rozvoj zájmu a talentu dětí. Ta se stala cennou devízou při organizaci zájmových aktivit dětí a při jejich snadnějšímu začlenění do programu školy.

Samostatnou budovou v areálu je třípodlažní objekt (pavilon C), který byl zrekonstruován a slavnostně otevřen k 1. 9. 2010. Je koncipován pro předškolní děti. V suterénu budovy se nachází tělocvična s šatnou a sociálním zázemím a keramická dílna. Jsou zde umístěny sklady – pro pomůcky a nářadí do tělocvičny a na keramiku, zahradní vybavení. V 1. NP se nachází šatna zaměstnanců, metodický kabinet, úklidová komora, výdejna jídla. Všechny ostatní velkoryse řešené prostory jsou věnovány dětem – třída (lišky) a herna, šatna dětí a sociální zázemí. Stejné prostory přísluší i ke třídě soviček ve 2.NP. Navíc je zde umístěn kabinet učitelů a místnost pro zájmové aktivity dětí. Třídy jsou koncipovány pro nejstarší děti a k tomuto účelu je přizpůsobena i jejich vybavenost. Do těchto tříd byly zakoupeny interaktivní tabule s edukativními programy pro předškolní děti, tabule mají Wifi připojení, tudíž je lze zařadit i pro zpestření vzdělávání (př. formou přehrávání různých video ukázek pro lepší pochopení tématu, které je s dětmi probíráno). Místo postýlek jsou využívány v tomto pavilonu matrace s polštářkem pro krátký odpočinek naplněný klidovými činnostmi – pohádky, vyprávění, rozhovory, opakování znalostí apod. Klasické nábytkové stěny jsou ve třídách nahrazeny námětovými koutky. Uložení hraček a pomůcek je řešeno přilehlým skladem, který je dětem volně přístupný. Tato budova není s ostatními budovami v areálu propojena. Strava je dopravována ze ŠJ a její distribuci napomáhá zbudovaný výtah, který jezdí do všech 3 N.P. V případě potřeby může být využíván i jako bezbariérový vstup do budovy.

Součástí MŠ je i rozsáhlá zahrada s chodníky ze zámkové dlažby. Herní prvky jsou pravidelně obnovovány a doplňovány o nové. Vedle herních prvků a pískovišť mají děti k dispozici hřiště, mlhoviště a zastřený altán s námětovými koutky. Kolem oplocení byla na podzim 2008 provedena nová výsadba živých keřů, která byla v souvislosti s rozšířením zahrady dokončena v roce 2011. Keře jsou smíšené a nabízejí tak výraznou barevnou kompozici. V rámci provedené rekonstrukce došlo v roce 2010 k výměně venkovního osvětlení v areálu školy a vstupní brány. Došlo i k celkové rekonstrukci kanalizace, předláždění přístupové komunikace zámkovou dlažbou a vybudování vedlejší oddělené komunikace, která zamezila průjezdu osobních aut areálem školy (do té doby uplatňováno na základě věcného břemene), čímž bylo odstraněno bezpečnostní riziko, které školu zatěžovalo. K zajištění bezpečnosti napomohlo i zabudování videotelefonů ve všech třídách školy.

Nemálo podnětů nabízí i okolí MŠ: městský park, Malý jez, aleje, Všesportovní hala, Stromovka, Sokolský ostrov. Historické jádro města vybízí k seznamování dětí s památkami, pověstmi, příběhy a architekturou. Velmi dobrá dostupnost je i ke kulturním nabídkám – Jihočeské muzeum, výstavní síně, MD, Jihočeské divadlo, Český rozhlas (exkurze).

 

Škola tak maximálně vyhovuje potřebám dětí a veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, abychom ruku v ruce s krásným prostředím dokázali vytvořit i prostředí plné lásky a bezpečí, prostředí, ve kterém se bude každé dítě cítit jisté, spokojené a šťastné.


 


odloučené pracoviště: MŠ Otakarova 11

 

Vznik této budovy se datuje rokem 1890, a tím je dán i její historický ráz. V budově jsou umístěny dvě třídy. Jistým omezením jsou menší prostory (kapacita nejvýše 40 míst), které ale na druhé straně jsou výhodou pro děti s nižší mírou adaptability nebo se speciálními potřebami. V dosahu několikaminutové chůze se nachází odpočinková zóna městských parků, historické památky centra města i kulturní objekty. V blízkosti školy se nachází ZŠ Baarova a ZŠ Nová, se kterými MŠ dobře spolupracuje.

Provozní doba odloučeného pracoviště je od 6,00 do 17,00 hod.

 

V posledních letech prošla škola kompletní obnovou. Byla vyměněna okna v celé budově, vybudována přípravna jídla v patře, vyměněna střecha, položeny nové podlahové krytiny ve třídách a na schodišti. Byla realizována kompletní výměna dětského nábytku včetně stolků a židliček tak, aby odpovídal antropometrickým požadavkům, potřebám a zájmům dětí. Velkých změn doznala zahrada – úprava zeleně, položení zámkové dlažby a úpravy terénu, nátěry plotu, instalace pítka, oprava zdi se sousedním areálem, výměna vstupních vrat do areálu zahrady. I zde dochází k pravidelné obnově zahradních herních prvků.

 

Škola je v dobrém technickém stavu a je schopna vytvořit dětem podnětné prostředí, které podporuje dětskou fantazii, kreativitu a zájem o vše nové.

 

 

 
© www.ms-vrchlickeho.cz - vytvořte si také své webové stránky