„Pohled na svět očima dětí"
Hledat
Navigace: MŠ Vrchlického > Naše škola > Představení jednotlivých pracovišť

Představení jednotlivých pracovišť

 

MŠ Vrchlického nábřeží 1a


      MŠ je součástí vnitřního města, ale v jeho klidové části, stranou rušných komunikací. Nespornou výhodou této školy je její velmi snadná dostupnost. V její těsné blízkosti je umístěno 16 autobusových linek (32 různých směrů). Toto značně usnadňuje pak cestu rodičů do zaměstnání. Na dohled od školy se nachází ZŠ Dukelská, se kterou naše MŠ dobře spolupracuje – návštěvy a zapojení dětí, společné oslavy, schůzky s rodiči.

      Z důvodu zvýšeného zájmu rodičovské veřejnosti o umístění dětí v této škole, žádá ředitelka školy každým rokem zřizovatele o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách. Ze stejného důvodu byl realizován záměr zastupitelstva získat budovu této školy do vlastnictví. Město v konečném důsledku odkoupilo od bývalého majitele ( společnosti TSE) celý areál (3 budovy) i s přilehlými pozemky. Již proto, že všechny tyto 3 budovy byly pro potřeby školství původně projektovány a postaveny, a až do roku 1992 tomuto účelu také sloužily. Nyní se ve 3 budovách nachází 7 tříd mateřské školy. Třetí budova byla zrekonstruována ve školním roce 2009/2010, vznikly v ní 2 třídy a kapacita školy byla navýšena o 56 míst (celková kapacita je 232 dětí).

      Provozní doba školy je od 6,00 do 17,00 hod.

 

 

      První budova v areálu je třípodlažní objekt. V suterénu je umístěna prádelna, sušárny a mandl (pečuje se zde také o pyžama a cvičební úbory dětí, které rodiče do MŠ nenosí, škola má pro děti připraveny vlastní). Dále jsou v suterénu umístěny šatny zaměstnanců, metodické kabinety, sklady.

      Ve zvýšeném přízemí se nachází kuchyně, šatny dětí, kancelář zástupkyně a třída krtků (věkově nejmladší děti). V patře jsou pak umístěny další dvě třídy (štěňata a kočky) a počítačová učebna. Jejímu provozu napomáhá i SRPDŠ při MŠ ( úpravy PC). Byly zakoupeny výukové programy pro předškolní děti a tato činnost si získala u části dětí přitažlivost. Učebnu mohou využívat děti i společně s rodiči.

      Navazující budova v areálu je dvoupodlažní objekt. Jeho celkovou rekonstrukcí vznikly 2 nové třídy (berušky, žabičky), které byly otevřeny 1.1.2008. Každá třída má potřebné zázemí (sociály,sprchy,šatny), třída berušek pak navíc i terasu s markýzou, která umožňuje v podstatě celodenní pobyt dětí na čerstvém vzduchu. Na podzim 2008 nástavbou této budovy vznikl tolik potřebný technickohospodářský pavilon. Do něj byla situována ředitelna, kancelář účetní a vedoucí školní stravovny, archív. Velkorysým způsobem bylo vyřešeno zázemí pedagogů. Ve sborovně na PC přenášejí do tištěné podoby TVP a připravují se na práci s dětmi. K docílení vyššího profesního růstu byly všechny PC připojeny na internet. Pedagogové zde naleznou i potřebné sociální zázemí (sprchy, WC, kuchyňská linka s ledničkou). V přízemí této budovy se pak nachází šatna zaměstnanců a místnost pro rozvoj zájmu a talentu dětí. Ta se stala cennou devízou při organizaci zájmových aktivit dětí a při jejich snadnějšímu začlenění do programu školy.

      Nový pavilon školy je třípodlažní objekt. V suterénu budovy se nachází tělocvična s šatnou a sociálním zázemím. Jsou zde umístěny sklady - pro pomůcky a nářadí do tělocvičny a na zahradní vybavení. Také zde najdeme keramickou místnost s vlastní pecí. V 1.NP se nachází šatna zaměstnanců, metodický kabinet, úklidová komora, výdejna jídla. Všechny ostatní velkoryse řešené prostory přísluší i ke třídě soviček ve 2.NP. Navíc je zde umístěn kabinet učitelů a místnost pro zájmové aktivity dětí. Třídy jsou koncipovány pro nejstarší děti a k tomuto účelu je přizpůsobena i jejich vybavenost. Místo postýlek pouze matrace s polštářkem pro krátký odpočinek naplněný klidovými činnostmi - pohádky, vyprávění, rozhovory, opakování znalostí apod. Klasické nábytkové stěny jsou ve třídách nahrazeny námětovými koutky. Uložení hraček a pomůcek je řešeno přilehlým skladem, který je dětem volně přístupný. Tato budova není s ostatními budovami v areálu propojena. Strava je dopravována ze ŠJ a její distribuci napomáhá zbudovaný výtah, který jezdí do všech 3 NP. V případě potřeby může být využíván i jako bezbariérový vstup do budovy.

      Součástí MŠ je i rozsáhlá zahrada. V roce 2003 byla kompletně vybavena novými herními prvky (dar kanadské ambasády) a na chodníky byla položena zámková dlažba. Kolem oplocení byla na podzim 2008 provedena nová výsadba živých keřů. Ty jsou smíšené a po jejich vzrůstu slibují zahradě výraznou barevnou kompozici. Ve školním roce 2009/2010 došlo vzhledem ke zvýšené kapacitě k dalšímu rozšíření zahrady. Proto také vybavení herními prvky části zahrady u 2. pavilonu bylo v rámci zachování celistvosti odsunuto do této doby. V rámci rekonstrukce byly nainstalovány nové herní prvky, mlhoviště a hřiště, došlo k modelaci a zatravnění terénu. Nově vybudované pískoviště u pavilonu C bylo zastřešeno markízou. 

      Došlo k výměně rozvodů vody v suterénu pavilonu A a opravě střechy tohoto pavilonu, spolu s výměnou okapů a hromosvodní sítě. Rozsáhlými úpravami prošla i školní kuchyně, která byla v roce 2008 doplněna o nové strojové vybavení, již s ohledem na novou kapacitu ( 270 obědů) a nově předlážděna.

      Spoustu podnětů k vyžití nabízí i okolí MŠ: městský park, Malý jez, aleje,Všesportovní hala, Stromovka, Sokolský ostrov. Historické jádro města vybízí k seznamování dětí s památkami, pověstmi, příběhy a architekturou. Velmi dobrá dostupnost je i ke kulturním nabídkám – Jihočeské muzeum, výstavní síně, MD, Jihočeské divadlo, Český rozhlas (exkurze).

      Škola tak maximálně vyhovuje potřebám dětí a veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, abychom ruku v ruce s krásným prostředím dokázali vytvořit i prostředí plné lásky a bezpečí, prostředí, ve kterém se bude každé dítě cítit jisté, spokojené a šťastné

 


odloučené pracoviště: MŠ Otakarova 11

 

      Vznik této budovy se datuje rokem 1890, má historický ráz, starobylost podtrhuje i dřevěné obložení, kazetový strop. Na budovu navazuje rozlehlá zahrada, která byla doplněna o nové herní prvky a zámkovou dlažbu. V budově jsou umístěny dvě třídy, jistým omezením jsou menší prostory (kapacita nejvýše 40 míst), které ale na druhou stranu umožňují uplatňovat model tzv. rodinné výchovy. V dosahu několikaminutové chůze se nachází odpočinková zóna městských parků, historické památky centra města i kulturní objekty. V blízkosti školy se nachází ZŠ Baarova se svým odloučeným pracovištěm ZŠ Nová, se kterými MŠ dobře spolupracuje.

      Provozní doba odloučeného pracoviště je od 6,00 do 16,30 hod.

 

 

      MŠ je dvoupodlažní objekt. Ve zvýšeném přízemí se nacházejí šatny dětí, třída nejmenších dětí a přípravna jídla. Připravují se zde ale pouze svačiny, obědy jsou dováženy z kmenové školy v termonádobách, které zajišťují jejich správnou teplotu. V patře je pak umístěna třída starších dětí, šatna, výdejna jídla a sborovna, která byla vybavena PC s tiskárnou a kopírkou a byl zde zaveden internet.V obou patrech se nachází sociální zázemí dětí i zaměstnanců, které prošlo v červenci 2009 celkovou rekonstrukcí. Škola je vytápěna plynem, má plynovou kotelnu.

      V posledních letech prošla škola kompletní obnovou. Byla vyměněna okna v celé budově, vybudována přípravna jídla v patře, opravena střecha, vyměněna komínová lávka, položeny nové podlahové krytiny ve třídách a na schodišti. Došlo i k opravě a  rozšíření venkovního skladu. Ve třídě v patře byla realizována kompletní výměna dětského nábytku včetně stolků a židliček tak, aby odpovídal antropometrickým požadavkům, potřebám a zájmům dětí. Velkých změn doznala zahrada –  úprava zeleně, položení zámkové dlažby a úpravy terénu, nátěry plotu, nové herní prvky, oprava zdi se sousedním areálem a nad bránou do zahrady, vybudování nového vjezdu na zahradu MŠ a výměna vstupních vrat do areálu zahrady.

      Škola je nyní tedy v  dobrém technickém stavu a je schopna vytvořit dětem podnětné prostředí, které podporuje dětskou fantazii, kreativitu a zájem o vše nové. Zaměřuje se více na estetickou výchovu a k této oblasti směřuje i své doplňkové aktivity.

 

 
© www.ms-vrchlickeho.cz - vytvořte si také své webové stránky