Reklama: Wifi Analyzer Užitečná aplikace pro Androida
„Pohled na svět očima dětí"
Hledat
Navigace: MŠ Vrchlického > Naše škola > Vize naší školy

Vize naší školky

 

   Naše škola se stane místem:  

 

 • kam děti budou chodit rády, s důvěrou a beze strachu

 • kde budou mít možnost prožívat radostné a spokojené dětství

 • místem, které bude probouzet, maximálně rozvíjet a uplatňovat tvořivý potenciál dětí

 • místem, kde budou děti vedeny ke vzájemné úctě, důvěře, uznání, snášenlivosti,

          otevřenosti v komunikaci, k empatii a vzájemné spolupráci

 • místem, kde bude dbáno na jejich správnou životosprávu, výživu, režim dne i pohybovou

          aktivitu

 • místem, kde vzdělávací nabídka bude přiměřená osobnosti a věku dítěte, bude vést

          k získání potřebných kompetencí a její způsob i obsah bude odrážet očekávání dětí

          i jejich rodičů

 • místem, které se nezaměřuje pouze na vzdělávání dětí, ale i pedagogů a všech svých

          zaměstnanců pro neustálé zvyšování kvality pedagogické i nepedagogické práce

 • místem dobře vybaveným, estetickým a příjemným, kde se všichni zúčastnění budou cítit

          dobře a svobodně ( v mezích daných pravidel, které chápou a respektují)

 • místem, kde vzdělávání probíhá ekonomicky efektivním způsobem

 • místem, které využívá všech možností zapojení rodičů do života školy

 • místem, které spolupracuje s organizacemi a firmami, které přispívají ke zlepšení úrovně

          školy


 

      Chceme se stát takovou školou, která vyvolává u všech dětí, zaměstnanců a rodičů

                                        sounáležitost a hrdost na příslušnost k ní !

 

 

                                                                                                                  ilustr. : výtvarnice Mgr. Ivana Tlačilová
   

 
© www.ms-vrchlickeho.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma