„Pohled na svět očima dětí"
Hledat
Navigace: MŠ Vrchlického > Projekty > MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME

MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME

     Dotační program Jihočeského kraje pro nízko příjmové skupiny
 
 
 
          MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME
 
 
 
Podpora rodin s dětmi od 3 let do dovršení 19 let k 1. 8. 2022 (tj. děti narozené 2. 8. 2003 – 1. 8. 2019). Více informací na http://myvtomjihocechynenechame.cz/
V naší MŠ mohou být podporovanými aktivitami podle tohoto dotačního programu:
-        Školní stravování
-        Úplata za předškolní vzdělávání
 
Výše podpory:maximálně do výše 4 000,-Kč na dítě.
Je-li podpora čerpána u více organizací (např. v MŠ na stravování a v DDM na kroužky), nesmí příspěvky na aktivity u těchto organizací přesáhnout v součtu výše uvedenou částku tj. 4 000,-Kč na dítě!!!
 
Kdo může žádat o podporu:
Děti s trvalým pobytem v Jihočeském kraji žijící ve společné domácnosti s osobou, která:
-        pobírá přídavek na dítě (alespoň v některých měsících v roce 2022)
nebo
-        pobírá příspěvek na bydlení (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022)
nebo
-        Čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti je ve výši max. 13.000,- včetně.
Do příjmu jsou započítávány příjmy z výdělečné činnosti (ze závislé činnosti včetně DPP nebo DPČ), OSVČ, výsluhový příspěvek, příjmy z dávek nemocenského pojištění (mateřská, ošetřovné, nemocenská), rodičovský příspěvek, skutečné obdržené výživné, příjem z pronájmu, příjem z kapitálového majetku, podpora v nezaměstnanosti či v rámci rekvalifikace, případně starobní, vdovský/vdovecký), sirotčí či invalidní důchod aj.)
 
!!!! Podmínky podání žádosti:
-        zákonný zástupce jeho manžel/druh/partner NENÍ ke dni podání žádosti o podporu déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (potvrzeno Úřadem práce)!!!
-        podporovaná osoba NESMÍ současně čerpat také podporu rodin s dětmi do 3, resp. 8 let věku, pobírajících příspěvek na péči
 
Kde požádat o podporu:
Prostřednictvím organizace, která provozuje podporované aktivity!
Bude-li chtít zákonný zástupce čerpat tuto podporu v naší mateřské škole, pak tak musí učinit nejpozději do 2. 12. 2022!!!
 
Žádost podá prostřednictvím učitelky Mgr. Šípové Hany v těchto termínech a čase:
v MŠ Vrchlického nábřeží 1a, pavilon A, počítačová učebna, 1.patro
 8. 11. 2022 od 15,30 do 16,30
15. 11. 2022 od 12,30 do 14,00
22. 11. 2022 od 7,30 do 9,30
29. 11. 2022 od 12,30 do 14,00
Dotazy a případná domluva na jiném termínu a čase než vyhlášeném je možné na emailu kolegyně Mgr. Šípové Hany: sipovah9@gmail.com
 
Které dokumenty je nutné při podání doložit: (jsou umístěny na webových stránkách jihočeského kraje, případně naší školy, kde si je můžete stáhnout a vyplnit)
-        vyplněnou žádost (viz příloha č. 1)
-        potvrzení ÚP o pobírání příspěvku na bydlení nebo o pobírání příspěvku na dítě (viz příloha č. 2)
pokud žadatel nepobírá žádný z uvedených příspěvků a chce žádat o podporu na základě příjmů rodiny, pak doloží:
-        Potvrzení zaměstnavatele o čisté měsíčním příjmu za poslední 3 měsíce před podáním žádosti o podporu nebo výpočet dle daňového přiznání za rok 2021 (viz příloha č. 3), případně potvrzení Úřadu práce o pobírání rodičovského příspěvku nebo příspěvku na péči o osobu blízkou nebo potvrzení o výši a druhu důchodu od OSSZ a další potvrzení dle požadavků uvedených v žádosti (viz příloha č.1)
 
Podpora se vztahuje na období od 1. 9. 2022 do 31. 1. 2023 tzn. i na aktivity (stravné, případně úplata za vzdělávání), které zákonní zástupci již uhradili.

Soubory ke stažení

OznačeníVelikostDatum
Příloha č.3 - OSVČ.xlsx18,5 kB03.11.2022 18:34
POTVRZENÍ ÚP - Příloha č.2.docx24,0 kB03.11.2022 18:34
žádost o podporu - Příloha č.1.xlsx24,0 kB03.11.2022 18:34
Informace o projektu.docx15,5 kB03.11.2022 18:34
 
© www.ms-vrchlickeho.cz - vytvořte si také své webové stránky