„Pohled na svět očima dětí"
Hledat

Doklady k zápisu

 

- vyplněná žádost s podpisem zákonných zástupců (vyplňte si žádost na internetové adrese: https://zapismscb.c-budejovice.cz)

- příloha k žádosti, potvrzená pediatrem → údaje o zdravotním stavu dítěte a jeho řádném očkování. Doložení řádného očkování dítěte je podmínkou pro jeho přijetí do mateřské školy! (§ 50 zákona o ochraně veřejného zdraví). Řádné očkování lze nahradit potvrzením lékaře, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Doložení očkování není povinné u předškolních dětí, které dosáhnou do 31. 8. 2022 věku 5 let.

 

- rodný list dítěte

- občanský průkaz zákonného zástupce

- doklad o trvalém bydlišti dítěte, pokud je odlišné od bydliště zákonného zástupce (není vyžadováno potvrzení z matriky, pokud není možné doložit např. občanským průkazem dítěte nebo jiným dokladem, který máte (platba TKO apod.), ověří bydliště dítěte na matrice ředitelka školy)

 
 
Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře (očkování)!

 

Soubory ke stažení

OznačeníVelikostDatum
Doklady k.docx61,4 kB28.03.2022 21:55
 
© www.ms-vrchlickeho.cz - vytvořte si také své webové stránky