„Pohled na svět očima dětí"
Hledat

Kritéria řízení

 

                             

 1. Trvalý pobyt dítěte
  • v Českých Budějovicích: 1500 bodů
  • mimo České Budějovice: 0 bodů
 2. Rok věku dítěte
  • pětiletí (předškoláci -musí být přijati VŽDY v rámci stanoveného školského obvodu České Budějovice) 1200 bodů
  • čtyřletí:800 bodů
  • tříletí: 400 bodů

 3. Den věku dítěte v roce
  • za každý den k 31. 8. 2022: 0.5 bodu
 4. Sourozenec
  • již navštěvuje naši MŠ a bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2022: 90 bodů
  • nenavštěvuje naši MŠ: 0 bodů

 

Jak rozumět kritériím

1. Trvalé bydliště dítěte

Toto kritérium sleduje pouze trvalé bydliště zapisovaného dítěte, nikoliv zákonných zástupců a posuzuje se ke dni podání žádosti.

2. Rok věku dítěte

Věk dítěte se posuzuje k 31. 8. 2022. (Např.: děti narozené do 31.8. 2018 jsou posuzovány jako čtyřleté, do 31.8. 2019 jako tříleté, ...).

4. Den věku dítěte v roce

Kritérium zaručuje řazení dětí od nejstaršího po nejmladší. V rámci tohoto kritéria lze dosáhnout maximálně 365 * 0,5 = 182,5 bodu. (Např. dítě dosáhlo věku tří let v letošním roce 20.4. => od  tohoto data do 31.8.2022 je 134 dnů. Každý den je hodnocen 0,5 bodu, celkem získá dítě 134 * 0,5 = 67 bodů.)

5. Sourozenec

Body za sourozence budou započítány pouze v případě, že starší sourozenec bude naši MŠ navštěvovat i ve školním roce 2022/2023. Neposuzuje se sourozenec na škole ke dni podání žádosti.

 

Přijetí (nepřijetí) dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)

O přijetí či nepřijetí dítěte se SVP rozhoduje ředitelka školy na základě zvážení podmínek MŠ vzhledem ke stanovené diagnóze dítěte (podmínky organizační, prostorové, hygienické, personální aj.) a písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

   

 

Soubory ke stažení

OznačeníVelikostDatum
Kritéria řízení.docx62,5 kB28.03.2022 21:48
 
© www.ms-vrchlickeho.cz - vytvořte si také své webové stránky