„Pohled na svět očima dětí"
Hledat

Úvod

Vážení rodiče,

        velice si vážíme Vašeho zájmu umístit dítě do naší mateřské školy.

                  Vzdělávací proces probíhá podle Školního vzdělávacího programu Společná cesta, který doplňuje bohatý doprovodný program – divadelní představení, hudební pořady, exkurze, výlety, výstavy, tvořivé dílny. Máme vlastní tělocvičnu a děti si oblíbily i pravidelné cvičení ve fitness. Mezi vyhledávané činnosti patří i práce s hlínou v keramické dílně (škola má vlastní pec). Ve škole je několik místností pro rozvoj zájmu a talentu dětí a aktivity, které v nich probíhají, organizují kmenové učitelky (mimo svou pracovní dobu a náplň) tzn. bez finanční úhrady ze strany rodičů. Zpravidla jsou to aktivity pohybové, taneční, hudební, dramatické, rukodělné, výtvarné dílničky, jazykové aktivity (rozvíjení motoriky mluvidel – 13 pedagogů školy absolvovalo dlouhodobý kurz logopedické asistence, cílená pomoc dětem s cizí národností, seznamování s AJ).

 

Mezi další aktivity školy patří:

-        ½ denní výlety za město do vyšších poloh

-        předškolní děti se mohou v případě zájmu zúčastnit 10 lekcí výuky bruslení, na jaře pak týdenní školy v přírodě

-        oblíbené je i přespávání třídních kolektivů v MŠ s vhodnou programovou náplní a motivací (Pohádková noc, Pirátská noc aj.)

-        sportovní dny a olympiády v MŠ

-        společné oslavy – vánoční a velikonoční svátky, masopust (karneval), Mikulášská nadílka, oslavy MDD, slavnostní rozloučení s MŠ a pasování na školáky, oslavy narozenin       dětí,…

-        děti zapojujeme i do soutěží a přehlídek tvořivosti

-        třídní kolektivy připravují i programová vystoupení před rodičovskou a ostatní veřejností (např. Vítání občánků), se svými rodiči se pravidelně na půdě školy scházejí i v rámci tvořivého odpoledne (program je vždy koncipován tak, aby rodiče nebyli pouhými pasívními diváky, ale přímými účastníky dění)

Tento rámcový výčet aktivit je doplňován jednotlivými třídami o akce a činnosti vyvolané zájmem a potřebou daných skupin dětí. Na doplňování programu se podílejí i rodiče (nabídka exkurzí, nápady, podněty) a případní sponzoři.

 

 

           Vážení rodiče,

srdečně Vás vítáme v naší mateřské škole. Pevně věříme, že díky svým zdrojům (materiálním i lidským) dokážeme položit základy celoživotního vzdělávání vašeho dítěte podle jeho možností, zájmů a potřeb. Zároveň vytvořit prostředí, ve kterém se budou všichni zúčastnění (děti, rodiče, zaměstnanci) cítit dobře.

          Věřím, že společnými silami a vstřícným postojem úspěšně spolu projdeme i přes možná úskalí elektronického zápisu. Ziskem pro Vás by mělo být snadné získání a zaregistrování žádosti (v pohodlí domova) a rychlé a nestranné rozhodování ředitelů škol (systém sám přidělí body na základě splnění kritérií a vygeneruje výsledky).

         Těšíme se, že vaše děti i Vás budeme moci 1. září přivítat v naší mateřské škole.

 

                                    S úctou

                                                      Mgr. Věroslava Brožová – ředitelka školy

 

Poznámka:

1. kolo zápisu

Podle Vyhlášky o předškolním vzdělávání se třídy mateřské školy naplňují do počtu 24 dětí a tato volná místa budou nabídnuta veřejnosti při zápise ve dnech 3 a 4. 5. 2022. Jde tedy o totožnou formu zápisu tak jako i v minulých letech.

2. kolo zápisu

Jde o zápis dětí ukrajinských válečných uprchlíků (7 a 8. 6. 2022), při kterém budou doplněna případná volná místa ve školách a zřizovatel získá informaci o počtech těchto žadatelů o přijetí do MŠ pro své další rozhodování (např. navýšení kapacit pro předškolní vzdělávání apod.).

 

 

На підставі рішення Міністерства освіти, молоді та спорту Чеської Республіки за погодженням з директорами дитячих садків та засновником Статутного міста Ческе Будейовіце було встановлено позачергову руєстрацію на дошкільну освіту.

 

Запис до дитячих садків у місті Ческе Будейовіце 2022/2023, для іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці у зв'язку зі збройним конфліктом на території України.

1.- 6.6.2022 - створення запиту - https://zapismscb.c-budejovice.cz

7.- 8.6.2022 - прийом заяв у певному (конкретному) дитячому садочку

 Дошкільна освіта відбувається в дитячому садочку і розрахована на дітей, як правило, від 3 до 6 років, останій рік перед вступом до початкової школи в Чехії є обов'язковий.

Для дитини, яка народилася з 1 вересня 2016 року по 31 серпня 2017 року, дошкільна освіта буде для неї обов'язковою в 2022/2023 навчальному році, тому її необхідно зареєструвати в зазначену дату, якщо вона не почне раніше ходити до дичяго садочка.

 

Ви повинні подати:

- підтвердження особи батьків + підтвердження особи дитини

- підтвердження (легалізація) місця проживання

- підтвердження від педіатра в Чехії про щеплення дитини (за винятком дітей, які навчаються в дошкільному закладі)

- Сформований запит на прийом 

 

 

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR bylo po dohodě

ředitelů Mateřských škol a zřizovatele Statutárního města České Budějovice stanoven

mimořádný zápis pro předškolní vzdělávání.

 

Zápis do Mateřských škol v Českých Budějovicích 2022/2023,

pro cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.

1. - 6. 6. 2022 – generování žádostí – https://zapismscb.c-budejovice.cz

7. – 8. 6. 2022 – přijímání žádostí na konkrétní škole

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje v mateřské škole a je určeno pro děti zpravidla od 3 do 6 let, poslední rok před nástupem do základní školy je v ČR povinný.

Dítě narozeno od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017, bude pro něj ve školním roce 2022/2023 předškolní vzdělávání povinné, a je tedy třeba jej zapsat v daném termínu do mateřské školy, pokud nenastoupí dříve.

 

Musíte předložit:

- doklad totožnosti rodiče + doklad o totožnosti dítěte

- doklad o legalizaci pobytu

- potvrzení od dětského lékaře v ČR o očkování dítěte (s výjimkou dětí v povinném předškolním vzdělávání).

- vygenerovanou žádost pro přijetí

 

 

Soubory ke stažení

OznačeníVelikostDatum
Text ČJ pro zápis Ukrajina 2022 - 2023.docx15,2 kB02.04.2022 14:27
Text UK pro zápis Ukrajina - Školka Садик.rtf50,3 kB02.04.2022 14:27
Úvod.docx14,7 kB28.03.2022 21:41
 
© www.ms-vrchlickeho.cz - vytvořte si také své webové stránky