„Pohled na svět očima dětí"
Hledat

Úvod

Vážení rodiče,

        velice si vážíme Vašeho zájmu umístit dítě do naší mateřské školy.

                  Vzdělávací proces probíhá podle Školního vzdělávacího programu, který doplňuje bohatý doprovodný program – divadelní představení, hudební pořady, exkurze, výlety, výstavy, tvořivé dílny. Máme vlastní tělocvičnu a děti si oblíbily i pravidelné cvičení ve fitness. Mezi vyhledávané činnosti patří i práce s hlínou v keramické dílně (škola má vlastní pec). Ve škole je několik místností pro rozvoj zájmu a talentu dětí a aktivity, které v nich probíhají, organizují kmenové učitelky (mimo svou pracovní dobu a náplň) tzn. bez finanční úhrady ze strany rodičů. Zpravidla jsou to aktivity pohybové, taneční, hudební, dramatické, rukodělné, výtvarné dílničky, jazykové aktivity (rozvíjení motoriky mluvidel – 13 pedagogů školy absolvovalo dlouhodobý kurz logopedické asistence, cílená pomoc dětem s cizí národností, seznamování s AJ).

 

Mezi další aktivity školy patří:

  • ½ denní výlety za město do vyšších poloh
  • předškolní děti se mohou v případě zájmu zúčastnit 10 lekcí výuky bruslení, na jaře pak týdenní školy v přírodě
  • oblíbené je i přespávání třídních kolektivů v MŠ s vhodnou programovou náplní a motivací (Pohádková noc, Pirátská noc aj.)
  • sportovní dny a olympiády v MŠ
  • společné oslavy – vánoční a velikonoční svátky, masopust (karneval), Mikulášská nadílka, oslavy MDD, slavnostní rozloučení s MŠ a pasování na školáky, oslavy narozenin dětí,…
  • děti zapojujeme i do soutěží a přehlídek tvořivosti

-         Třídní kolektivy připravují i programová vystoupení před rodičovskou a ostatní veřejností (např. Vítání občánků), se svými rodiči se pravidelně na půdě školy scházejí i v rámci tvořivého odpoledne (program je vždy koncipován tak, aby rodiče nebyli pouhými pasívními diváky, ale přímými účastníky dění)

 

Tento rámcový výčet aktivit je doplňován jednotlivými třídami o akce a činnosti vyvolané zájmem a potřebou daných skupin dětí. Na doplňování programu se podílejí i rodiče (nabídka exkurzí, nápady, podněty) a případní sponzoři.

 

           Vážení rodiče,

srdečně Vás vítáme v naší mateřské škole. Pevně věříme, že díky svým zdrojům (materiálním i lidským) dokážeme položit základy celoživotního vzdělávání vašeho dítěte podle jeho možností, zájmů a potřeb. Zároveň vytvořit prostředí, ve kterém se budou všichni zúčastnění (děti, rodiče, zaměstnanci) cítit dobře.

          Věřím, že společnými silami a vstřícným postojem úspěšně spolu projdeme i přes možná úskalí elektronického zápisu. Ziskem pro Vás by mělo být snadné získání a zaregistrování žádosti (v pohodlí domova) a rychlé a nestranné rozhodování ředitelů škol (systém sám přidělí body na základě splnění kritérií a vygeneruje výsledky).

         Těšíme se, že vaše děti i Vás budeme moci 1. září přivítat v naší mateřské škole. Nabídka volných míst, která je v rámci českobudějovických škol druhou nejvyšší

(61 míst), dává tomuto předpokladu reálný základ.

 

                                    S úctou

                                                      Mgr. Věroslava Brožová – ředitelka školy

Soubory ke stažení

OznačeníVelikostDatum
Úvod.docx14,0 kB31.03.2021 08:20
 
© www.ms-vrchlickeho.cz - vytvořte si také své webové stránky